فیله تیلاپیا ۶۰۰ گرمی

32,000 تومان

فیله حلواسیاه ۷۰۰ گرمی

70,000 تومان

فیله حلوا سفید ۷۵۰ گرمی

72,000 تومان

فیله سالمون ۶۵۰ گرمی

149,500 تومان
سالمون-نروژ-650-گرمی

فیله شوریده جنوب ۷۰۰ گرمی

57,500 تومان

فیله شیر ۷۰۰ گرمی استیک

61,600 تومان

فیله شیر نیزه ای ۷۰۰ گرمی

19,500 تومان
Placeholder

فیله کفشک ۷۰۰ گرمی

29,500 تومان
Placeholder

فیله گوازیم ۷۰۰ گرمی

24,500 تومان

فیله میش کبابی ۷۰۰ گرمی

72,500 تومان 69,000 تومان
حراج! فیله ماهی میش

فیله هوکی ۷۰۰ گرمی

38,000 تومان

ماهی کیلکا کامل ۵۰۰ گرمی

8,500 تومان 7,500 تومان
حراج! ماهی کیلکا کامل

میگو ۵۰۰ گرمی سایز (۹۰-۷۱) منجمد

60,000 تومان
میگو

میگو پاک شده ۲۰۰ گرمی منجمد

17,200 تومان

میگو سایز ۴۱-۵۰ وزن ۲۰۰ گرمی

21,000 تومان