فیله حلواسیاه ۷۰۰ گرمی

212,300 تومان 185,000 تومان
حراج!

فیله شوریده جنوب ۷۰۰ گرمی

204,200 تومان 185,000 تومان
حراج!

فیله شیر ۷۰۰ گرمی استیک

205,800 تومان 185,000 تومان
حراج!

فیله ماهی گوارزیم ۷۰۰ گرمی

100,400 تومان 90,000 تومان
حراج!

میگو ۵۰۰ گرمی سایز (۹۰-۷۱) منجمد

150,000 تومان
میگو

فیله تیلاپیا ۶۰۰ گرمی

115,400 تومان 93,000 تومان
حراج!

فیله حلوا سفید ۷۵۰ گرمی

72,000 تومان

فیله سالمون نروژی ۶۵۰ گرمی

385,000 تومان
سالمون-نروژ-650-گرمی

فیله شیر نیزه ای ۷۰۰ گرمی

77,500 تومان 62,000 تومان
حراج!

فیله کفشک ۷۰۰ گرمی

78,000 تومان

فیله میش کبابی ۷۰۰ گرمی

85,000 تومان 68,000 تومان
حراج! فیله ماهی میش

فیله هوکی ۷۰۰ گرمی

89,000 تومان

ماهی کیلکا کامل ۵۰۰ گرمی

30,000 تومان 23,000 تومان
حراج! ماهی کیلکا کامل

میگو پاک شده ۲۰۰ گرمی منجمد

17,200 تومان

میگو سایز ۵۰-۴۱ وزن ۲۰۰ گرمی

21,000 تومان