فیله تیلاپیا ۶۰۰ گرمی

93,000 تومان
حراج!

فیله حلواسیاه ۷۰۰ گرمی

185,000 تومان
حراج!

فیله حلوا سفید ۷۵۰ گرمی

72,000 تومان

فیله سالمون نروژی ۶۵۰ گرمی

385,000 تومان
سالمون-نروژ-650-گرمی

فیله شوریده جنوب ۷۰۰ گرمی

185,000 تومان
حراج!

فیله شیر ۷۰۰ گرمی استیک

185,000 تومان
حراج!

فیله شیر نیزه ای ۷۰۰ گرمی

62,000 تومان
حراج!

فیله کفشک ۷۰۰ گرمی

78,000 تومان

فیله ماهی گوارزیم ۷۰۰ گرمی

90,000 تومان
حراج!

فیله میش کبابی ۷۰۰ گرمی

68,000 تومان
حراج! فیله ماهی میش

فیله هوکی ۷۰۰ گرمی

89,000 تومان

ماهی کیلکا کامل ۵۰۰ گرمی

23,000 تومان
حراج! ماهی کیلکا کامل

میگو پاک شده ۲۰۰ گرمی منجمد

17,200 تومان

میگو ۵۰۰ گرمی سایز (۹۰-۷۱) منجمد

170,000 تومان
میگو

میگو سایز ۵۰-۴۱ وزن ۲۰۰ گرمی

21,000 تومان