فیله حلواسیاه ۷۰۰ گرمی

212,300 تومان 185,000 تومان
حراج!

فیله شوریده جنوب ۷۰۰ گرمی

204,200 تومان 185,000 تومان
حراج!

فیله شیر ۷۰۰ گرمی استیک

205,800 تومان 185,000 تومان
حراج!

فیله ماهی گوارزیم ۷۰۰ گرمی

100,400 تومان 90,000 تومان
حراج!

فیله ماهی راشکو تازه

450,000 تومان

فیله حلوا سیاه منجمد

330,000 تومان

فیله ماهی سارم منجمد

130,000 تومان

فیله سالمون نروژی منجمد

750,000 تومان
ماهی سالمون

فیله ماهی سرخو منجمد

360,000 تومان
سرخو

فیله سنگسر طلایی منجمد

270,000 تومان

فیله ماهی کفشک منجمد

250,000 تومان

فیله کوتر (شیر نیزه ای) دم سبز منجمد

230,000 تومان
ماهی کوتر

فیله ماهی شوریده منجمد

330,000 تومان

فیله ماهی میش منجمد

245,000 تومان

فیله ماهی هامور منجمد

470,000 تومان
ماهی هامور

فیله تیلاپیا منجمد

205,000 تومان
فیله ماهی تیلاپیا

فیله حلوا سفید منجمد

450,000 تومان
حلوا سفید

فیله ماهی شیر منجمد

280,000 تومان

قزل آلا آبشش زده شکم خالی منجمد

130,000 تومان

فیله ماهی گیش مقوا منجمد

180,000 تومان
ماهی گیش مقوا

میگو ۵۰۰ گرمی سایز (۹۰-۷۱) منجمد

150,000 تومان
میگو

میگو پوست کنده (PD)

130,000 تومان
میگو

ماهی سفید دودی

180,000 تومان
ماهی-دودی

میگو شمش دریایی (با سر و پوست ) سایز ۴۰-۳۰ منجمد

85,000 تومان
میگو

میگو شمش دریایی (با سر و پوست) سایز ۲۰-۳۰ منجمد

92,000 تومان
میگو

فیله تیلاپیا ۶۰۰ گرمی

115,400 تومان 93,000 تومان
حراج!

فیله حلوا سفید ۷۵۰ گرمی

72,000 تومان

فیله سالمون نروژی ۶۵۰ گرمی

385,000 تومان
سالمون-نروژ-650-گرمی

فیله شیر نیزه ای ۷۰۰ گرمی

77,500 تومان 62,000 تومان
حراج!

فیله کفشک ۷۰۰ گرمی

78,000 تومان

فیله میش کبابی ۷۰۰ گرمی

85,000 تومان 68,000 تومان
حراج! فیله ماهی میش

فیله هوکی ۷۰۰ گرمی

89,000 تومان

ماهی کیلکا کامل ۵۰۰ گرمی

30,000 تومان 23,000 تومان
حراج! ماهی کیلکا کامل

فیله ماهی هوکی منجمد

78,000 تومان 60,000 تومان
حراج! ماهی هوکی

میگو پاک شده ۲۰۰ گرمی منجمد

17,200 تومان

میگو سایز ۵۰-۴۱ وزن ۲۰۰ گرمی

21,000 تومان