فیله تیلاپیا ۶۰۰ گرمی

115,400 تومان 93,000 تومان
حراج!

فیله حلواسیاه ۷۰۰ گرمی

162,300 تومان 130,000 تومان
حراج!

فیله شوریده جنوب ۷۰۰ گرمی

174,200 تومان 140,000 تومان
حراج!

فیله شیر ۷۰۰ گرمی استیک

185,800 تومان 149,000 تومان
حراج!

فیله ماهی گوارزیم ۷۰۰ گرمی

89,400 تومان 72,000 تومان
حراج!

فیله حلوا سیاه منجمد

220,000 تومان

فیله ماهی سارم منجمد

90,000 تومان

فیله سنگسر طلایی منجمد

140,000 تومان

فیله ماهی کفشک منجمد

165,000 تومان

فیله کوتر (شیر نیزه ای) دم سبز منجمد

130,000 تومان
ماهی کوتر

فیله ماهی شوریده منجمد

210,000 تومان

ماهی کیلکا کامل ۵۰۰ گرمی

15,100 تومان 14,000 تومان
حراج! ماهی کیلکا کامل

فیله ماهی شیر منجمد

150,000 تومان

قزل آلا آبشش زده شکم خالی منجمد

75,000 تومان

فیله ماهی گیش مقوا منجمد

110,000 تومان
ماهی گیش مقوا

میگو پوست کنده (PD)

130,000 تومان
میگو

ماهی سفید دودی

180,000 تومان
ماهی-دودی

میگو شمش دریایی (با سر و پوست ) سایز ۴۰-۳۰ منجمد

85,000 تومان
میگو

میگو شمش دریایی (با سر و پوست) سایز ۲۰-۳۰ منجمد

92,000 تومان
میگو

فیله حلوا سفید ۷۵۰ گرمی

72,000 تومان

فیله سالمون نروژی ۶۵۰ گرمی

385,000 تومان
سالمون-نروژ-650-گرمی

فیله شیر نیزه ای ۷۰۰ گرمی

77,500 تومان 62,000 تومان
حراج!

فیله کفشک ۷۰۰ گرمی

78,000 تومان

فیله ماهی راشکو منجمد

135,000 تومان

فیله سالمون نروژی منجمد

470,000 تومان 450,000 تومان
حراج! ماهی سالمون

فیله ماهی سرخو منجمد

165,000 تومان
سرخو

فیله ماهی میش منجمد

فیله ماهی هامور منجمد

135,000 تومان
ماهی هامور

فیله میش کبابی ۷۰۰ گرمی

85,000 تومان 68,000 تومان
حراج! فیله ماهی میش

فیله هوکی ۷۰۰ گرمی

89,000 تومان

فیله تیلاپیا منجمد

115,000 تومان
فیله ماهی تیلاپیا

فیله حلوا سفید منجمد

130,000 تومان
حلوا سفید

فیله ماهی هوکی منجمد

78,000 تومان 60,000 تومان
حراج! ماهی هوکی

میگو پاک شده ۲۰۰ گرمی منجمد

17,200 تومان

میگو ۵۰۰ گرمی سایز (۹۰-۷۱) منجمد

60,000 تومان
میگو

میگو سایز ۵۰-۴۱ وزن ۲۰۰ گرمی

21,000 تومان