ماهی سفید دودی

230,000 تومان
ماهی-دودی

میگو شمش (با سر و پوست )سایز ۳۰-۴۰ منجمد

85,000 تومان
میگو

فیله تیلاپیا ۶۰۰ گرمی

32,000 تومان

فیله حلواسیاه ۷۰۰ گرمی

70,000 تومان

فیله حلوا سفید ۷۵۰ گرمی

72,000 تومان

فیله سالمون ۶۵۰ گرمی

149,500 تومان
سالمون-نروژ-650-گرمی

فیله شوریده جنوب ۷۰۰ گرمی

57,500 تومان

فیله شیر ۷۰۰ گرمی استیک

61,600 تومان

فیله شیر نیزه ای ۷۰۰ گرمی

19,500 تومان
Placeholder

فیله کفشک ۷۰۰ گرمی

29,500 تومان
Placeholder

فیله گوازیم ۷۰۰ گرمی

24,500 تومان

فیله حلوا سیاه منجمد

140,000 تومان 132,000 تومان
حراج!

فیله ماهی سارم منجمد

39,000 تومان

فیله سالمون نروژ منجمد

295,000 تومان 260,000 تومان
حراج! ماهی سالمون

فیله ماهی سرخو منجمد

148,000 تومان 140,200 تومان
حراج! سرخو

فیله سنگسر طلایی منجمد

155,000 تومان 135,000 تومان
حراج!

فیله ماهی کفشک منجمد

108,000 تومان

فیله کوتر شیر نیزه دم سبز منجمد

84,000 تومان
ماهی کوتر

فیله ماهی شوریده منجمد

145,000 تومان

فیله ماهی هامور منجمد

165,000 تومان 139,000 تومان
حراج! ماهی هامور

فیله میش کبابی ۷۰۰ گرمی

72,500 تومان 69,000 تومان
حراج! فیله ماهی میش

فیله هوکی ۷۰۰ گرمی

38,000 تومان

ماهی کیلکا کامل ۵۰۰ گرمی

8,500 تومان 7,500 تومان
حراج! ماهی کیلکا کامل

فیله تیلاپیا منجمد

45,000 تومان
فیله ماهی تیلاپیا

فیله ماهی شیر منجمد

90,000 تومان

قزل آلا آبشش زده شکم خالی منجمد

38,500 تومان

فیله ماهی گیش مقوا منجمد

85,000 تومان
ماهی گیش مقوا

فیله ماهی هوکی منجمد

78,000 تومان 60,000 تومان
حراج! ماهی هوکی

میگو ۵۰۰ گرمی سایز (۹۰-۷۱) منجمد

60,000 تومان
میگو

میگو پوست کنده (PD)

85,000 تومان110,000 تومان
میگو

میگو شمش (با سر و پوست)سایز ۲۰-۳۰ منجمد

51,700 تومان
میگو

فیله ماهی راشکو منجمد

فیله ماهی میش منجمد

فیله حلوا سفید منجمد

حلوا سفید

میگو پاک شده ۲۰۰ گرمی منجمد

17,200 تومان

میگو سایز ۴۱-۵۰ وزن ۲۰۰ گرمی

21,000 تومان