ماهی سفید دودی

230,000 تومان
ماهی-دودی

میگو شمش (با سر و پوست )سایز ۴۰-۳۰ منجمد

85,000 تومان
میگو

میگو شمش (با سر و پوست)سایز ۲۰-۳۰ منجمد

51,700 تومان
میگو

فیله تیلاپیا ۶۰۰ گرمی

56,000 تومان 46,000 تومان
حراج!

فیله حلواسیاه ۷۰۰ گرمی

103,900 تومان 83,500 تومان
حراج!

فیله سالمون نروژی ۶۵۰ گرمی

148,000 تومان 118,500 تومان
حراج! سالمون-نروژ-650-گرمی

فیله شوریده جنوب ۷۰۰ گرمی

95,000 تومان 76,000 تومان
حراج!

فیله شیر ۷۰۰ گرمی استیک

106,300 تومان 85,000 تومان
حراج!

فیله ماهی گوارزیم ۷۰۰ گرمی

43,900 تومان 35,000 تومان
حراج!

فیله حلوا سیاه منجمد

135,000 تومان

فیله ماهی سارم منجمد

80,000 تومان

فیله سنگسر طلایی منجمد

130,000 تومان 123,000 تومان
حراج!

فیله کوتر (شیر نیزه ای) دم سبز منجمد

87,000 تومان 81,000 تومان
حراج! ماهی کوتر

فیله ماهی شوریده منجمد

140,000 تومان 134,000 تومان
حراج!

فیله ماهی هامور منجمد

170,000 تومان
ماهی هامور

ماهی کیلکا کامل ۵۰۰ گرمی

11,700 تومان 10,500 تومان
حراج! ماهی کیلکا کامل

فیله تیلاپیا منجمد

69,500 تومان
فیله ماهی تیلاپیا

فیله ماهی شیر منجمد

120,000 تومان

قزل آلا آبشش زده شکم خالی منجمد

59,000 تومان

فیله ماهی گیش مقوا منجمد

67,000 تومان
ماهی گیش مقوا

میگو پوست کنده (PD)

112,000 تومان
میگو

میگو سایز ۵۰-۴۱ وزن ۲۰۰ گرمی

21,000 تومان

فیله حلوا سفید ۷۵۰ گرمی

72,000 تومان

فیله شیر نیزه ای ۷۰۰ گرمی

40,000 تومان

فیله کفشک ۷۰۰ گرمی

29,500 تومان

فیله ماهی راشکو منجمد

فیله سالمون نروژی منجمد

340,000 تومان 325,000 تومان
حراج! ماهی سالمون

فیله ماهی سرخو منجمد

160,000 تومان
سرخو

فیله ماهی کفشک منجمد

140,000 تومان

فیله ماهی میش منجمد

فیله میش کبابی ۷۰۰ گرمی

85,000 تومان 68,000 تومان
حراج! فیله ماهی میش

فیله هوکی ۷۰۰ گرمی

47,800 تومان 38,500 تومان
حراج!

فیله حلوا سفید منجمد

حلوا سفید

فیله ماهی هوکی منجمد

78,000 تومان 60,000 تومان
حراج! ماهی هوکی

میگو پاک شده ۲۰۰ گرمی منجمد

17,200 تومان

میگو ۵۰۰ گرمی سایز (۹۰-۷۱) منجمد

60,000 تومان
میگو