میگو شمش (با سر و پوست )سایز ۴۰-۳۰ منجمد

85,000 تومان
میگو

میگو شمش (با سر و پوست)سایز ۲۰-۳۰ منجمد

51,700 تومان
میگو

میگو پوست کنده (PD)

112,000 تومان
میگو

میگو سایز ۵۰-۴۱ وزن ۲۰۰ گرمی

21,000 تومان

میگو کامل تازه سایز ۴۰-۵۰

82,000 تومان 75,000 تومان
حراج! میگو

میگو پاک شده ۲۰۰ گرمی منجمد

17,200 تومان

میگو ۵۰۰ گرمی سایز (۹۰-۷۱) منجمد

60,000 تومان
میگو