فیله قزل آلا سالمونی تازه درشت

46,000 تومان

فیله ماهی حلوا سیاه تازه

145,000 تومان

فیله ماهی سارم تازه

68,000 تومان

فیله ماهی شوریده تازه

133,000 تومان

فیله ماهی شیر تازه

170,000 تومان
ماهی شیر

فیله ماهی میش تازه

150,000 تومان

قزل آلا پاک شده تازه

44,000 تومان

ماهی سفید دودی

180,000 تومان
ماهی-دودی

فیله ماهی آزاد پرورشی تازه

45,000 تومان

فیله ماهی سرخو تازه

145,000 تومان
ماهی سرخو

فیله ماهی سنگسر تازه

92,000 تومان

فیله کوتر (شیر نیزه ای) تازه

70,000 تومان
ماهی کوتر

فیله کفال دریایی

130,000 تومان
ماهی کفال

فیله ماهی سفید دریا

170,000 تومان

فیله اوزون برون تازه

290,000 تومان 280,000 تومان
حراج! ماهی ازون برون

ماهی حلوا سفید تازه کامل

130,000 تومان

فیله ماهی کفشک تازه

120,000 تومان
کفشک

میگو کامل تازه سایز ۴۰-۵۰

82,000 تومان 78,000 تومان
حراج! میگو