فیله کفال دریایی

290,000 تومان
ماهی کفال

فیله ماهی حلوا سیاه تازه

350,000 تومان

فیله ماهی سارم تازه

150,000 تومان

فیله ماهی شوریده تازه

370,000 تومان

فیله ماهی شیر تازه

370,000 تومان
ماهی شیر

فیله ماهی میش تازه

280,000 تومان

قزل آلا پاک شده تازه

140,000 تومان

قزل آلا سالمونی تازه درشت شکم خالی

160,000 تومان

ماهی سفید دریا ( با سر ، شکم خالی و پولک زده )

350,000 تومان

فیله اوزون برون تازه

790,000 تومان 700,000 تومان
حراج! ماهی ازون برون

فیله ماهی آزاد پرورشی تازه

135,000 تومان

ماهی حلوا سفید تازه کامل

500,000 تومان

فیله ماهی سرخو تازه

400,000 تومان
ماهی سرخو

فیله ماهی سنگسر تازه

250,000 تومان

فیله ماهی کفشک تازه

270,000 تومان
کفشک

فیله کوتر (شیر نیزه ای) تازه

195,000 تومان
ماهی کوتر

ماهی سفید دودی

180,000 تومان
ماهی-دودی

میگو کامل تازه سایز ۴۰-۵۰

160,000 تومان
میگو