فیله قزل آلا سالمونی تازه درشت

48,000 تومان

فیله کفال دریایی

130,000 تومان
ماهی کفال

فیله ماهی حلوا سیاه تازه

115,000 تومان

فیله ماهی سارم تازه

70,000 تومان 65,000 تومان
حراج!

فیله ماهی شوریده تازه

131,000 تومان 125,000 تومان
حراج!

فیله ماهی شیر تازه

118,000 تومان 110,000 تومان
حراج! ماهی شیر

فیله ماهی میش تازه

120,000 تومان

قزل آلا پاک شده تازه

59,000 تومان

ماهی سفید دودی

180,000 تومان
ماهی-دودی

فیله ماهی آزاد پرورشی تازه

45,000 تومان

ماهی حلوا سفید تازه کامل

130,000 تومان

فیله ماهی سرخو تازه

135,000 تومان
ماهی سرخو

فیله ماهی سنگسر تازه

85,000 تومان

فیله ماهی کفشک تازه

120,000 تومان
کفشک

فیله کوتر (شیر نیزه ای) تازه

68,000 تومان 63,000 تومان
حراج! ماهی کوتر

فیله ماهی سفید دریا

170,000 تومان

فیله اوزون برون تازه

290,000 تومان 280,000 تومان
حراج! ماهی ازون برون

میگو کامل تازه سایز ۴۰-۵۰

82,000 تومان 78,000 تومان
حراج! میگو