فیله قزل آلا سالمونی تازه درشت

45,000 تومان

فیله کفال دریایی

175,000 تومان 147,000 تومان
حراج! ماهی کفال

فیله ماهی سارم تازه

51,000 تومان 46,000 تومان
حراج! ماهی سارم

فیله ماهی سفید دریا

189,000 تومان 179,000 تومان
حراج!

فیله ماهی شوریده تازه

150,000 تومان 143,500 تومان
حراج!

فیله ماهی شیر تازه

155,000 تومان 138,000 تومان
حراج! ماهی شیر

قزل آلا پاک شده تازه

39,700 تومان
قزل آلا

ماهی سفید دودی

230,000 تومان
ماهی-دودی

فیله ماهی آزاد پرورشی تازه

42,000 تومان 39,000 تومان
حراج!

فیله ماهی سرخو تازه

149,000 تومان 143,000 تومان
حراج! ماهی سرخو

فیله ماهی کفشک تازه

91,000 تومان 89,000 تومان
حراج! کفشک

فیله کوتر شیر نیزه تازه

91,000 تومان 89,000 تومان
حراج! ماهی کوتر

میگو کامل تازه سایز ۴۰-۵۰

55,000 تومان
میگو

فیله ماهی حلوا سیاه تازه

159,000 تومان 148,000 تومان
حراج! حلوا سیاه

فیله ماهی میش تازه

میش-ماهی

فیله اوزون برون تازه

290,000 تومان 280,000 تومان
حراج! ماهی ازون برون

ماهی حلوا سفید تازه کامل

179,000 تومان 175,000 تومان
حراج! حلوا سفید

فیله ماهی سنگسر تازه