فیله قزل آلا سالمونی تازه درشت

61,000 تومان

فیله کفال دریایی

173,000 تومان 160,000 تومان
حراج! ماهی کفال

فیله ماهی حلوا سیاه تازه

135,000 تومان

فیله ماهی سارم تازه

89,000 تومان 83,000 تومان
حراج!

فیله ماهی سفید دریا

170,000 تومان

فیله ماهی شوریده تازه

151,000 تومان 145,000 تومان
حراج!

فیله ماهی شیر تازه

155,000 تومان 145,000 تومان
حراج! ماهی شیر

قزل آلا پاک شده تازه

59,000 تومان

ماهی سفید دودی

230,000 تومان
ماهی-دودی

فیله اوزون برون تازه

290,000 تومان 280,000 تومان
حراج! ماهی ازون برون

فیله ماهی آزاد پرورشی تازه

58,000 تومان 52,000 تومان
حراج!

ماهی حلوا سفید تازه کامل

375,000 تومان

فیله ماهی سنگسر تازه

150,000 تومان

فیله ماهی کفشک تازه

155,000 تومان
کفشک

فیله کوتر (شیر نیزه ای) تازه

68,000 تومان 63,000 تومان
حراج! ماهی کوتر

میگو کامل تازه سایز ۴۰-۵۰

82,000 تومان 75,000 تومان
حراج! میگو

فیله ماهی میش تازه

170,000 تومان

فیله ماهی سرخو تازه

165,000 تومان
ماهی سرخو