ماهی سفید دودی

230,000 تومان
ماهی-دودی

فیله حلوا سیاه منجمد

140,000 تومان 132,000 تومان
حراج!

فیله ماهی سارم منجمد

39,000 تومان

فیله سالمون نروژ منجمد

295,000 تومان 260,000 تومان
حراج! ماهی سالمون

فیله ماهی سرخو منجمد

148,000 تومان 140,200 تومان
حراج! سرخو

فیله سنگسر طلایی منجمد

155,000 تومان 135,000 تومان
حراج!

فیله ماهی کفشک منجمد

108,000 تومان

فیله کوتر شیر نیزه دم سبز منجمد

84,000 تومان
ماهی کوتر

فیله ماهی شوریده منجمد

145,000 تومان

فیله ماهی هامور منجمد

165,000 تومان 139,000 تومان
حراج! ماهی هامور

ماهی کیلکا کامل ۵۰۰ گرمی

8,500 تومان 7,500 تومان
حراج! ماهی کیلکا کامل

فیله تیلاپیا منجمد

45,000 تومان
فیله ماهی تیلاپیا

فیله ماهی شیر منجمد

90,000 تومان

قزل آلا آبشش زده شکم خالی منجمد

38,500 تومان

فیله ماهی گیش مقوا منجمد

85,000 تومان
ماهی گیش مقوا

فیله ماهی هوکی منجمد

78,000 تومان 60,000 تومان
حراج! ماهی هوکی

فیله ماهی راشکو منجمد

فیله ماهی میش منجمد

فیله حلوا سفید منجمد

حلوا سفید