فیله ماهی راشکو تازه

450,000 تومان

فیله حلوا سیاه منجمد

330,000 تومان

فیله ماهی سارم منجمد

115,000 تومان

فیله سالمون نروژی منجمد

670,000 تومان
ماهی سالمون

فیله ماهی سرخو منجمد

320,000 تومان
سرخو

فیله سنگسر طلایی منجمد

270,000 تومان

فیله ماهی کفشک منجمد

240,000 تومان

فیله کوتر (شیر نیزه ای) دم سبز منجمد

160,000 تومان
ماهی کوتر

فیله ماهی شوریده منجمد

330,000 تومان

فیله ماهی میش منجمد

245,000 تومان

فیله ماهی هامور منجمد

400,000 تومان
ماهی هامور

ماهی کیلکا کامل ۵۰۰ گرمی

30,000 تومان 22,000 تومان
حراج! ماهی کیلکا کامل

فیله تیلاپیا منجمد

193,000 تومان
فیله ماهی تیلاپیا

فیله حلوا سفید منجمد

450,000 تومان
حلوا سفید

فیله ماهی شیر منجمد

280,000 تومان

قزل آلا آبشش زده شکم خالی منجمد

130,000 تومان

فیله ماهی گیش مقوا منجمد

130,000 تومان
ماهی گیش مقوا

ماهی سفید دودی

180,000 تومان
ماهی-دودی

فیله ماهی هوکی منجمد

78,000 تومان 60,000 تومان
حراج! ماهی هوکی