فیله قزل آلا سالمونی تازه درشت

46,000 تومان

فیله ماهی حلوا سیاه تازه

145,000 تومان

فیله ماهی سارم تازه

68,000 تومان

فیله ماهی شوریده تازه

133,000 تومان

فیله ماهی شیر تازه

170,000 تومان
ماهی شیر

فیله ماهی میش تازه

150,000 تومان

قزل آلا پاک شده تازه

44,000 تومان

ماهی سفید دودی

180,000 تومان
ماهی-دودی

میگو شمش دریایی (با سر و پوست ) سایز ۴۰-۳۰ منجمد

85,000 تومان
میگو

میگو شمش دریایی (با سر و پوست) سایز ۲۰-۳۰ منجمد

92,000 تومان
میگو

فیله تیلاپیا ۶۰۰ گرمی

64,000 تومان 51,500 تومان
حراج!

فیله حلواسیاه ۷۰۰ گرمی

103,900 تومان 83,500 تومان
حراج!

فیله سالمون نروژی ۶۵۰ گرمی

227,500 تومان 192,000 تومان
حراج! سالمون-نروژ-650-گرمی

فیله شوریده جنوب ۷۰۰ گرمی

95,000 تومان 76,000 تومان
حراج!

فیله شیر ۷۰۰ گرمی استیک

106,300 تومان 85,000 تومان
حراج!

فیله ماهی گوارزیم ۷۰۰ گرمی

43,900 تومان 35,000 تومان
حراج!

فیله حلوا سیاه منجمد

130,000 تومان

فیله ماهی سارم منجمد

65,000 تومان

فیله سالمون نروژی منجمد

410,000 تومان 390,000 تومان
حراج! ماهی سالمون

فیله ماهی سرخو منجمد

140,000 تومان
سرخو

فیله سنگسر طلایی منجمد

115,000 تومان

فیله کوتر (شیر نیزه ای) دم سبز منجمد

87,000 تومان 81,000 تومان
حراج! ماهی کوتر

فیله ماهی شوریده منجمد

133,000 تومان

فیله ماهی هامور منجمد

130,000 تومان
ماهی هامور

ماهی کیلکا کامل ۵۰۰ گرمی

13,500 تومان 12,000 تومان
حراج! ماهی کیلکا کامل

فیله ماهی آزاد پرورشی تازه

45,000 تومان

فیله تیلاپیا منجمد

89,000 تومان
فیله ماهی تیلاپیا

فیله ماهی سرخو تازه

145,000 تومان
ماهی سرخو

فیله ماهی سنگسر تازه

92,000 تومان

فیله ماهی شیر منجمد

125,000 تومان

قزل آلا آبشش زده شکم خالی منجمد

44,000 تومان

فیله کوتر (شیر نیزه ای) تازه

70,000 تومان
ماهی کوتر

فیله ماهی گیش مقوا منجمد

67,000 تومان
ماهی گیش مقوا

میگو پوست کنده (PD)

130,000 تومان
میگو

خاویار بلوگا پنجاه گرمی

525,000 تومان 496,000 تومان
نمره 5.00 از 5
حراج! خاویار بلوگا 50 گرمی

خاویار بلوگا سی گرمی

240,000 تومان 230,000 تومان
حراج! خاویار بلوگا سی گرمی

خاویار سوروگا پنجاه گرمی

312,000 تومان 300,000 تومان
حراج!

خاویار سوروگا سی گرمی

265,000 تومان 220,000 تومان
حراج! خاویار سوروگا

فیله کفال دریایی

130,000 تومان
ماهی کفال

فیله ماهی سفید دریا

170,000 تومان

فیله حلوا سفید ۷۵۰ گرمی

72,000 تومان

فیله شیر نیزه ای ۷۰۰ گرمی

40,000 تومان

فیله کفشک ۷۰۰ گرمی

29,500 تومان

فیله اوزون برون تازه

290,000 تومان 280,000 تومان
حراج! ماهی ازون برون

فیله ماهی راشکو منجمد

135,000 تومان

فیله ماهی کفشک منجمد

120,000 تومان

فیله ماهی میش منجمد

فیله میش کبابی ۷۰۰ گرمی

85,000 تومان 68,000 تومان
حراج! فیله ماهی میش