فیله کفال دریایی

290,000 تومان
ماهی کفال

فیله ماهی حلوا سیاه تازه

350,000 تومان

فیله ماهی سارم تازه

150,000 تومان

فیله ماهی شوریده تازه

370,000 تومان

فیله ماهی شیر تازه

370,000 تومان
ماهی شیر

فیله ماهی میش تازه

280,000 تومان

قزل آلا پاک شده تازه

140,000 تومان

قزل آلا سالمونی تازه درشت شکم خالی

160,000 تومان

ماهی سفید دریا ( با سر ، شکم خالی و پولک زده )

350,000 تومان

فیله حلواسیاه ۷۰۰ گرمی

212,300 تومان 185,000 تومان
حراج!

فیله شوریده جنوب ۷۰۰ گرمی

204,200 تومان 185,000 تومان
حراج!

فیله شیر ۷۰۰ گرمی استیک

205,800 تومان 185,000 تومان
حراج!

فیله ماهی گوارزیم ۷۰۰ گرمی

100,400 تومان 90,000 تومان
حراج!

فیله اوزون برون تازه

790,000 تومان 700,000 تومان
حراج! ماهی ازون برون

فیله ماهی راشکو تازه

450,000 تومان

فیله حلوا سیاه منجمد

330,000 تومان

فیله ماهی سارم منجمد

130,000 تومان

فیله سالمون نروژی منجمد

750,000 تومان
ماهی سالمون

فیله ماهی سرخو منجمد

360,000 تومان
سرخو

فیله سنگسر طلایی منجمد

270,000 تومان

فیله ماهی کفشک منجمد

250,000 تومان

فیله کوتر (شیر نیزه ای) دم سبز منجمد

230,000 تومان
ماهی کوتر

فیله ماهی شوریده منجمد

330,000 تومان

فیله ماهی میش منجمد

245,000 تومان

فیله ماهی هامور منجمد

470,000 تومان
ماهی هامور

فیله ماهی آزاد پرورشی تازه

135,000 تومان

فیله تیلاپیا منجمد

205,000 تومان
فیله ماهی تیلاپیا

ماهی حلوا سفید تازه کامل

500,000 تومان

فیله حلوا سفید منجمد

450,000 تومان
حلوا سفید

فیله ماهی سرخو تازه

400,000 تومان
ماهی سرخو

فیله ماهی سنگسر تازه

250,000 تومان

فیله ماهی شیر منجمد

280,000 تومان

قزل آلا آبشش زده شکم خالی منجمد

130,000 تومان

فیله ماهی کفشک تازه

270,000 تومان
کفشک

فیله کوتر (شیر نیزه ای) تازه

195,000 تومان
ماهی کوتر

فیله ماهی گیش مقوا منجمد

180,000 تومان
ماهی گیش مقوا

میگو ۵۰۰ گرمی سایز (۹۰-۷۱) منجمد

150,000 تومان
میگو

میگو پوست کنده (PD)

130,000 تومان
میگو

خاویار بلوگا بیست گرمی

162,000 تومان 152,000 تومان
حراج!

خاویار بلوگا پنجاه گرمی

525,000 تومان 496,000 تومان
نمره 5.00 از 5
حراج! خاویار بلوگا 50 گرمی

خاویار بلوگا سی گرمی

240,000 تومان 230,000 تومان
حراج! خاویار بلوگا سی گرمی

خاویار سوروگا sevruga پانزده گرمی

100,000 تومان 90,000 تومان
حراج!

خاویار سوروگا sevruga ده گرمی

68,000 تومان 60,000 تومان
حراج!

خاویار سوروگا بیست گرمی

130,000 تومان 120,000 تومان
حراج!

خاویار سوروگا پنجاه گرمی

312,000 تومان 300,000 تومان
حراج!

خاویار سوروگا سی گرمی

265,000 تومان 220,000 تومان
حراج! خاویار سوروگا

ماهی سفید دودی

180,000 تومان
ماهی-دودی

میگو شمش دریایی (با سر و پوست ) سایز ۴۰-۳۰ منجمد

85,000 تومان
میگو