فیله قزل آلا سالمونی تازه درشت

61,000 تومان

فیله کفال دریایی

173,000 تومان 160,000 تومان
حراج! ماهی کفال

فیله ماهی حلوا سیاه تازه

135,000 تومان

فیله ماهی سارم تازه

89,000 تومان 83,000 تومان
حراج!

فیله ماهی سفید دریا

170,000 تومان

فیله ماهی شوریده تازه

151,000 تومان 145,000 تومان
حراج!

فیله ماهی شیر تازه

155,000 تومان 145,000 تومان
حراج! ماهی شیر

قزل آلا پاک شده تازه

59,000 تومان

ماهی سفید دودی

230,000 تومان
ماهی-دودی

میگو شمش (با سر و پوست )سایز ۴۰-۳۰ منجمد

85,000 تومان
میگو

میگو شمش (با سر و پوست)سایز ۲۰-۳۰ منجمد

51,700 تومان
میگو

فیله تیلاپیا ۶۰۰ گرمی

56,000 تومان 46,000 تومان
حراج!

فیله حلواسیاه ۷۰۰ گرمی

103,900 تومان 83,500 تومان
حراج!

فیله سالمون نروژی ۶۵۰ گرمی

148,000 تومان 118,500 تومان
حراج! سالمون-نروژ-650-گرمی

فیله شوریده جنوب ۷۰۰ گرمی

95,000 تومان 76,000 تومان
حراج!

فیله شیر ۷۰۰ گرمی استیک

106,300 تومان 85,000 تومان
حراج!

فیله ماهی گوارزیم ۷۰۰ گرمی

43,900 تومان 35,000 تومان
حراج!

فیله اوزون برون تازه

290,000 تومان 280,000 تومان
حراج! ماهی ازون برون

فیله حلوا سیاه منجمد

135,000 تومان

فیله ماهی سارم منجمد

80,000 تومان

فیله سنگسر طلایی منجمد

130,000 تومان 123,000 تومان
حراج!

فیله کوتر (شیر نیزه ای) دم سبز منجمد

87,000 تومان 81,000 تومان
حراج! ماهی کوتر

فیله ماهی شوریده منجمد

140,000 تومان 134,000 تومان
حراج!

فیله ماهی هامور منجمد

170,000 تومان
ماهی هامور

ماهی کیلکا کامل ۵۰۰ گرمی

11,700 تومان 10,500 تومان
حراج! ماهی کیلکا کامل

فیله ماهی آزاد پرورشی تازه

58,000 تومان 52,000 تومان
حراج!

فیله تیلاپیا منجمد

69,500 تومان
فیله ماهی تیلاپیا

ماهی حلوا سفید تازه کامل

375,000 تومان

فیله ماهی سنگسر تازه

150,000 تومان

فیله ماهی شیر منجمد

120,000 تومان

قزل آلا آبشش زده شکم خالی منجمد

59,000 تومان

فیله ماهی کفشک تازه

155,000 تومان
کفشک

فیله کوتر (شیر نیزه ای) تازه

68,000 تومان 63,000 تومان
حراج! ماهی کوتر

فیله ماهی گیش مقوا منجمد

67,000 تومان
ماهی گیش مقوا

میگو پوست کنده (PD)

112,000 تومان
میگو

میگو سایز ۵۰-۴۱ وزن ۲۰۰ گرمی

21,000 تومان

میگو کامل تازه سایز ۴۰-۵۰

82,000 تومان 75,000 تومان
حراج! میگو

خاویار بلوگا پنجاه گرمی

525,000 تومان 496,000 تومان
نمره 5.00 از 5
حراج! خاویار بلوگا 50 گرمی

خاویار بلوگا سی گرمی

240,000 تومان 230,000 تومان
حراج! خاویار بلوگا سی گرمی

خاویار سوروگا سی گرمی

265,000 تومان 220,000 تومان
حراج! خاویار سوروگا

فیله ماهی میش تازه

170,000 تومان

فیله حلوا سفید ۷۵۰ گرمی

72,000 تومان

فیله شیر نیزه ای ۷۰۰ گرمی

40,000 تومان

فیله کفشک ۷۰۰ گرمی

29,500 تومان

فیله ماهی راشکو منجمد

فیله سالمون نروژی منجمد

340,000 تومان 325,000 تومان
حراج! ماهی سالمون

فیله ماهی سرخو منجمد

160,000 تومان
سرخو

فیله ماهی کفشک منجمد

140,000 تومان