فیله قزل آلا سالمونی تازه درشت

48,000 تومان

فیله کفال دریایی

130,000 تومان
ماهی کفال

فیله ماهی حلوا سیاه تازه

115,000 تومان

فیله ماهی سارم تازه

70,000 تومان 65,000 تومان
حراج!

فیله ماهی شوریده تازه

131,000 تومان 125,000 تومان
حراج!

فیله ماهی شیر تازه

118,000 تومان 110,000 تومان
حراج! ماهی شیر

فیله ماهی میش تازه

120,000 تومان

قزل آلا پاک شده تازه

59,000 تومان

ماهی سفید دودی

180,000 تومان
ماهی-دودی

میگو شمش دریایی (با سر و پوست ) سایز ۴۰-۳۰ منجمد

85,000 تومان
میگو

میگو شمش دریایی (با سر و پوست) سایز ۲۰-۳۰ منجمد

92,000 تومان
میگو

فیله تیلاپیا ۶۰۰ گرمی

56,000 تومان 46,000 تومان
حراج!

فیله حلواسیاه ۷۰۰ گرمی

103,900 تومان 83,500 تومان
حراج!

فیله سالمون نروژی ۶۵۰ گرمی

148,000 تومان 118,500 تومان
حراج! سالمون-نروژ-650-گرمی

فیله شوریده جنوب ۷۰۰ گرمی

95,000 تومان 76,000 تومان
حراج!

فیله شیر ۷۰۰ گرمی استیک

106,300 تومان 85,000 تومان
حراج!

فیله ماهی گوارزیم ۷۰۰ گرمی

43,900 تومان 35,000 تومان
حراج!

فیله ماهی راشکو منجمد

135,000 تومان

فیله حلوا سیاه منجمد

120,000 تومان

فیله ماهی سارم منجمد

65,000 تومان

فیله ماهی سرخو منجمد

130,000 تومان
سرخو

فیله سنگسر طلایی منجمد

110,000 تومان

فیله کوتر (شیر نیزه ای) دم سبز منجمد

87,000 تومان 81,000 تومان
حراج! ماهی کوتر

فیله ماهی شوریده منجمد

125,000 تومان

فیله ماهی هامور منجمد

130,000 تومان
ماهی هامور

ماهی کیلکا کامل ۵۰۰ گرمی

11,700 تومان 10,500 تومان
حراج! ماهی کیلکا کامل

فیله ماهی آزاد پرورشی تازه

45,000 تومان

فیله تیلاپیا منجمد

55,000 تومان
فیله ماهی تیلاپیا

ماهی حلوا سفید تازه کامل

130,000 تومان

فیله حلوا سفید منجمد

130,000 تومان
حلوا سفید

فیله ماهی سرخو تازه

135,000 تومان
ماهی سرخو

فیله ماهی سنگسر تازه

85,000 تومان

فیله ماهی شیر منجمد

110,000 تومان

قزل آلا آبشش زده شکم خالی منجمد

49,000 تومان

فیله ماهی کفشک تازه

120,000 تومان
کفشک

فیله کوتر (شیر نیزه ای) تازه

68,000 تومان 63,000 تومان
حراج! ماهی کوتر

فیله ماهی گیش مقوا منجمد

67,000 تومان
ماهی گیش مقوا

میگو پوست کنده (PD)

112,000 تومان
میگو

میگو سایز ۵۰-۴۱ وزن ۲۰۰ گرمی

21,000 تومان

خاویار بلوگا پنجاه گرمی

525,000 تومان 496,000 تومان
نمره 5.00 از 5
حراج! خاویار بلوگا 50 گرمی

خاویار بلوگا سی گرمی

240,000 تومان 230,000 تومان
حراج! خاویار بلوگا سی گرمی

خاویار سوروگا سی گرمی

265,000 تومان 220,000 تومان
حراج! خاویار سوروگا

فیله ماهی سفید دریا

170,000 تومان

فیله حلوا سفید ۷۵۰ گرمی

72,000 تومان

فیله شیر نیزه ای ۷۰۰ گرمی

40,000 تومان

فیله کفشک ۷۰۰ گرمی

29,500 تومان

فیله اوزون برون تازه

290,000 تومان 280,000 تومان
حراج! ماهی ازون برون

فیله سالمون نروژی منجمد

340,000 تومان 325,000 تومان
حراج! ماهی سالمون