خاویار بلوگا پنجاه گرمی

525,000 تومان 495,000 تومان
حراج! خاویار بلوگا 50 گرمی

خاویار بلوگا سی گرمی

240,000 تومان 230,000 تومان
حراج! خاویار بلوگا سی گرمی

خاویار سوروگا سی گرمی

265,000 تومان 220,000 تومان
حراج! خاویار سوروگا

فیله قزل آلا سالمونی تازه درشت

45,000 تومان

فیله کفال دریایی

175,000 تومان 147,000 تومان
حراج! ماهی کفال

فیله ماهی سارم تازه

51,000 تومان 46,000 تومان
حراج! ماهی سارم

فیله ماهی سفید دریا

189,000 تومان 179,000 تومان
حراج!

فیله ماهی شوریده تازه

150,000 تومان 143,500 تومان
حراج!

فیله ماهی شیر تازه

155,000 تومان 138,000 تومان
حراج! ماهی شیر

قزل آلا پاک شده تازه

39,700 تومان
قزل آلا

ماهی سفید دودی

230,000 تومان
ماهی-دودی

فیله تیلاپیا ۶۰۰ گرمی

32,000 تومان

فیله حلواسیاه ۷۰۰ گرمی

70,000 تومان

فیله حلوا سفید ۷۵۰ گرمی

72,000 تومان

فیله سالمون ۶۵۰ گرمی

149,500 تومان
سالمون-نروژ-650-گرمی

فیله شوریده جنوب ۷۰۰ گرمی

57,500 تومان

فیله شیر ۷۰۰ گرمی استیک

61,600 تومان

فیله شیر نیزه ای ۷۰۰ گرمی

19,500 تومان
Placeholder

فیله کفشک ۷۰۰ گرمی

29,500 تومان
Placeholder

فیله گوازیم ۷۰۰ گرمی

24,500 تومان

فیله حلوا سیاه منجمد

140,000 تومان 132,000 تومان
حراج! حلوا سیاه

فیله ماهی سارم منجمد

39,000 تومان
ماهی سارم

فیله سالمون نروژ منجمد

295,000 تومان 260,000 تومان
حراج! ماهی سالمون

فیله ماهی سرخو منجمد

148,000 تومان 140,200 تومان
حراج! سرخو

فیله سنگسر طلایی منجمد

155,000 تومان 135,000 تومان
حراج! ماهی سنگسر

فیله ماهی کفشک منجمد

108,000 تومان

فیله کوتر شیر نیزه دم سبز منجمد

84,000 تومان
ماهی کوتر

فیله ماهی شوریده منجمد

145,000 تومان

فیله ماهی هامور منجمد

165,000 تومان 139,000 تومان
حراج! ماهی هامور

فیله میش کبابی ۷۰۰ گرمی

72,500 تومان 69,000 تومان
حراج! فیله ماهی میش

فیله هوکی ۷۰۰ گرمی

38,000 تومان

ماهی کیلکا کامل ۵۰۰ گرمی

10,000 تومان 7,000 تومان
حراج! ماهی کیلکا کامل

فیله ماهی آزاد پرورشی تازه

42,000 تومان 39,000 تومان
حراج!

فیله تیلاپیا منجمد

45,000 تومان
فیله ماهی تیلاپیا

فیله ماهی سرخو تازه

149,000 تومان 143,000 تومان
حراج! ماهی سرخو

فیله ماهی شیر منجمد

90,000 تومان

قزل آلا آبشش زده شکم خالی منجمد

38,500 تومان

فیله ماهی کفشک تازه

91,000 تومان 89,000 تومان
حراج! کفشک

فیله کوتر شیر نیزه تازه

91,000 تومان 89,000 تومان
حراج! ماهی کوتر

فیله ماهی گیش مقوا منجمد

85,000 تومان
ماهی گیش مقوا

فیله ماهی هوکی منجمد

78,000 تومان 60,000 تومان
حراج! ماهی هوکی

میگو ۵۰۰ گرمی ۹۰-۷۱

55,500 تومان

میگو کامل تازه سایز ۴۰-۵۰

55,000 تومان
میگو

فیله ماهی حلوا سیاه تازه

159,000 تومان 148,000 تومان
حراج! حلوا سیاه

فیله ماهی میش تازه

میش-ماهی

میگو شمش (با سر و پوست )سایز ۳۰-۴۰ منجمد

60,500 تومان
میگو

میگو شمش (با سر و پوست)سایز ۲۰-۳۰ منجمد

51,700 تومان
میگو

فیله اوزون برون تازه

290,000 تومان 280,000 تومان
حراج! ماهی ازون برون