فیله کفال دریایی

290,000 تومان
ماهی کفال

فیله ماهی حلوا سیاه تازه

290,000 تومان

فیله ماهی سارم تازه

125,000 تومان

فیله ماهی سفید دریا

350,000 تومان

فیله ماهی شوریده تازه

370,000 تومان

فیله ماهی شیر تازه

250,000 تومان
ماهی شیر

فیله ماهی میش تازه

280,000 تومان

قزل آلا پاک شده تازه

140,000 تومان

قزل آلا سالمونی تازه درشت شکم خالی

158,000 تومان

فیله حلواسیاه ۷۰۰ گرمی

192,300 تومان 160,000 تومان
حراج!

فیله شوریده جنوب ۷۰۰ گرمی

184,200 تومان 160,000 تومان
حراج!

فیله شیر ۷۰۰ گرمی استیک

185,800 تومان 160,000 تومان
حراج!

فیله ماهی گوارزیم ۷۰۰ گرمی

100,400 تومان 90,000 تومان
حراج!

فیله اوزون برون تازه

790,000 تومان 700,000 تومان
حراج! ماهی ازون برون

فیله ماهی راشکو تازه

450,000 تومان

فیله حلوا سیاه منجمد

270,000 تومان

فیله ماهی سارم منجمد

115,000 تومان

فیله سالمون نروژی منجمد

640,000 تومان
ماهی سالمون

فیله ماهی سرخو منجمد

320,000 تومان
سرخو

فیله سنگسر طلایی منجمد

270,000 تومان

فیله ماهی کفشک منجمد

240,000 تومان

فیله کوتر (شیر نیزه ای) دم سبز منجمد

160,000 تومان
ماهی کوتر

فیله ماهی شوریده منجمد

270,000 تومان

فیله ماهی میش منجمد

245,000 تومان

فیله ماهی هامور منجمد

400,000 تومان
ماهی هامور

ماهی کیلکا کامل ۵۰۰ گرمی

21,500 تومان 17,500 تومان
حراج! ماهی کیلکا کامل

فیله ماهی آزاد پرورشی تازه

105,000 تومان

فیله تیلاپیا منجمد

188,000 تومان
فیله ماهی تیلاپیا

ماهی حلوا سفید تازه کامل

500,000 تومان

فیله حلوا سفید منجمد

450,000 تومان
حلوا سفید

فیله ماهی سرخو تازه

360,000 تومان
ماهی سرخو

فیله ماهی سنگسر تازه

200,000 تومان

فیله ماهی شیر منجمد

230,000 تومان

قزل آلا آبشش زده شکم خالی منجمد

130,000 تومان

فیله ماهی کفشک تازه

230,000 تومان
کفشک

فیله کوتر (شیر نیزه ای) تازه

145,000 تومان
ماهی کوتر

فیله ماهی گیش مقوا منجمد

130,000 تومان
ماهی گیش مقوا

میگو ۵۰۰ گرمی سایز (۹۰-۷۱) منجمد

130,000 تومان
میگو

میگو پوست کنده (PD)

130,000 تومان
میگو

خاویار بلوگا بیست گرمی

162,000 تومان 152,000 تومان
حراج!

خاویار بلوگا پنجاه گرمی

525,000 تومان 496,000 تومان
نمره 5.00 از 5
حراج! خاویار بلوگا 50 گرمی

خاویار بلوگا سی گرمی

240,000 تومان 230,000 تومان
حراج! خاویار بلوگا سی گرمی

خاویار سوروگا sevruga پانزده گرمی

100,000 تومان 90,000 تومان
حراج!

خاویار سوروگا sevruga ده گرمی

68,000 تومان 60,000 تومان
حراج!

خاویار سوروگا بیست گرمی

130,000 تومان 120,000 تومان
حراج!

خاویار سوروگا پنجاه گرمی

312,000 تومان 300,000 تومان
حراج!

خاویار سوروگا سی گرمی

265,000 تومان 220,000 تومان
حراج! خاویار سوروگا

ماهی سفید دودی

180,000 تومان
ماهی-دودی