فیله قزل آلا سالمونی تازه درشت

98,000 تومان

فیله کفال دریایی

ماهی کفال

فیله ماهی حلوا سیاه تازه

220,000 تومان

فیله ماهی سارم تازه

115,000 تومان

فیله ماهی شوریده تازه

270,000 تومان

فیله ماهی شیر تازه

190,000 تومان
ماهی شیر

فیله ماهی میش تازه

210,000 تومان

قزل آلا پاک شده تازه

85,000 تومان

فیله تیلاپیا ۶۰۰ گرمی

115,400 تومان 93,000 تومان
حراج!

فیله حلواسیاه ۷۰۰ گرمی

162,300 تومان 130,000 تومان
حراج!

فیله شوریده جنوب ۷۰۰ گرمی

174,200 تومان 140,000 تومان
حراج!

فیله شیر ۷۰۰ گرمی استیک

185,800 تومان 149,000 تومان
حراج!

فیله ماهی گوارزیم ۷۰۰ گرمی

89,400 تومان 72,000 تومان
حراج!

فیله اوزون برون تازه

ماهی ازون برون

فیله حلوا سیاه منجمد

220,000 تومان

فیله ماهی سارم منجمد

90,000 تومان

فیله سنگسر طلایی منجمد

140,000 تومان

فیله ماهی کفشک منجمد

165,000 تومان

فیله کوتر (شیر نیزه ای) دم سبز منجمد

130,000 تومان
ماهی کوتر

فیله ماهی شوریده منجمد

210,000 تومان

ماهی کیلکا کامل ۵۰۰ گرمی

15,100 تومان 14,000 تومان
حراج! ماهی کیلکا کامل

فیله ماهی آزاد پرورشی تازه

75,000 تومان

فیله ماهی سرخو تازه

ماهی سرخو

فیله ماهی سنگسر تازه

120,000 تومان

فیله ماهی شیر منجمد

150,000 تومان

قزل آلا آبشش زده شکم خالی منجمد

75,000 تومان

فیله ماهی کفشک تازه

185,000 تومان
کفشک

فیله کوتر (شیر نیزه ای) تازه

120,000 تومان
ماهی کوتر

فیله ماهی گیش مقوا منجمد

110,000 تومان
ماهی گیش مقوا

میگو پوست کنده (PD)

130,000 تومان
میگو

خاویار بلوگا پنجاه گرمی

525,000 تومان 496,000 تومان
نمره 5.00 از 5
حراج! خاویار بلوگا 50 گرمی

خاویار بلوگا سی گرمی

240,000 تومان 230,000 تومان
حراج! خاویار بلوگا سی گرمی

خاویار سوروگا sevruga ده گرمی

68,000 تومان 60,000 تومان
حراج!

خاویار سوروگا پنجاه گرمی

312,000 تومان 300,000 تومان
حراج!

خاویار سوروگا سی گرمی

265,000 تومان 220,000 تومان
حراج! خاویار سوروگا

فیله ماهی سفید دریا

170,000 تومان

ماهی سفید دودی

180,000 تومان
ماهی-دودی

میگو شمش دریایی (با سر و پوست ) سایز ۴۰-۳۰ منجمد

85,000 تومان
میگو

میگو شمش دریایی (با سر و پوست) سایز ۲۰-۳۰ منجمد

92,000 تومان
میگو

فیله حلوا سفید ۷۵۰ گرمی

72,000 تومان

فیله سالمون نروژی ۶۵۰ گرمی

385,000 تومان
سالمون-نروژ-650-گرمی

فیله شیر نیزه ای ۷۰۰ گرمی

77,500 تومان 62,000 تومان
حراج!

فیله کفشک ۷۰۰ گرمی

78,000 تومان

فیله ماهی راشکو منجمد

135,000 تومان

فیله سالمون نروژی منجمد

470,000 تومان 450,000 تومان
حراج! ماهی سالمون

فیله ماهی سرخو منجمد

165,000 تومان
سرخو

فیله ماهی میش منجمد

فیله ماهی هامور منجمد

135,000 تومان
ماهی هامور